TESLİM, CAYMA, İPTAL VE İADE KOŞULLARI

TESLİM

 1. ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu ürünün bedeli ve varsa kargo ücretini, vergi gibi diğer ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına girecektir.
 2. Teslim adresi yurt dışı olan satışlarda gümrük vergi ve harçları, ilave ardiye ve taşıma masrafları ile ALICI adresinin hukukundan kaynaklı ek vergi ve harçlardan da ayrıca ALICI sorumlu olacaktır.
 3. Sözleşme konusu siparişin SATICI’ya ulaşması akabinde SATICI'nın stokunun müsait olması halinde ve sipariş konusu Mal/Hizmet ediminin yerine getirilmesinin imkânsızlaştığı haller saklı kalmak kaydıyla 30 (otuz) günlük yasal süreyi aşmayacak şekilde; 1-3 iş günü içerisinde anlaşmalı olduğu nakliye şirketine ürün teslim edilecek olup teslim adresine bağlı olarak tahmini 1-5 iş günü içerisinde ALICI veya ALICI tarafından bildirilen adreste bulunan kişilere teslim edilir. Aynı Gün Teslimat hizmetinden faydalanılması halinde, İstanbul (Adalar, Arnavutköy, Beykoz,  Çekmeköy, Eyüpsultan, Sarıyer, Silivri, Şile, Tuzla bölgeleri haricindeki bölgeler), Ankara, Bursa ve Kocaeli şehirlerinde Bir Günde Kargo ile gönderilir. İstanbul şehrinde belirtilen bölgeler haricindeki bölgelerden Pazartesi ile Cuma günleri arasında saat 11:30’e kadar verilen siparişler aynı gün 23.00’e kadar teslim edilir.  Tüketicinin isteği veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler istisna olup bu sürelere tabii değildir.

ALICININ ÜRÜNÜ KONTROL ETME YÜKÜMLÜLÜĞÜ:

 1. ALICI, sözleşme konusu mal/hizmeti teslim almadan önce muayene edecek; ezik, kırık, ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı mal/hizmeti kargo şirketinden teslim almayacak yahut tutanak tutturacaktır. Aksi takdirde; teslim alınan mal/hizmetin hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir. ALICI, teslimden sonra ürünü özenle korumak zorundadır. Aksi takdirde ürünlerdeki hasar ve hatalardan SATICI sorumlu tutulmayacaktır.

CAYMA HAKKI:

Ürünün yurtiçindeki bir adrese teslim edilmesinin kararlaştırıldığı hallerde;

 1. ALICI; tüketici olması kaydıyla; satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

 1. ALICI, tüketici olmak kaydıyla; ürün/ürünlerin tesliminden önce de cayma hakkına haizdir.

 1. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan iade masrafları, ürünün anlaşmalı kargo ile iade edilmesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere 1-3DS 130.00-TL, 4-5DS 160.00-TL, 6-10DS 220.00-TL, 11-20DS 275.00-TL dir. Bu tutarı ödeme yükümlülüğü, ALICI’ya aittir. Ancak ALICI’nın cayma hakkını kullanmakta haklı olduğu hallerde ALICI, ödemesi gereken iade masraflarının kendisine yapılacak bedel iadesinden mahsup edilmesini talep etme hakkını haizdir.

 1. Anlaşmalı kargo dışında bir taşıyıcı ile ürünün iade edilmesi halinde ise iade masraflarının tutarı fark etmeksizin ALICI tarafından karşılanacaktır.

Ürünün yurtdışındaki bir adrese teslim edilmesinin kararlaştırıldığı hallerde;

 1. ALICI’nın kendi mutat meskeni[1] hukukunda cayma hakkına sahip olmaması halinde ALICI, işbu sözleşme ile de SATICI’dan aldığı ürünü gerekçe göstermeksizin iade etme hakkına sahip olamayacaktır.

 1. ALICI’nın kendi mutat meskeni hukukunda cayma hakkına sahip olması halinde ise ALICI, satın aldığı ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden bildirmek şartıyla hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Bu halde ALICI, cayma hakkından kaynaklanan iadeye ilişkin gönderim ve diğer tüm masrafları kendisi karşılayacaktır. Bu iade masraf tutarı ise, ürünün anlaşmalı kargo olan DHL Kargo İade Kodu: 969941161 ile iade edilmesi halinde teslim masrafını geçmemek üzere 100 € gönderim masrafı ve açık rızanız dahilinde eklenebilecek diğer tüm masraflardan ibarettir.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ ve ÜRÜN İADESİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Şirket              : Loieistanbul Ayakkabı Hazır Giyim Mağazacılık Ticaret Ve Anonim Şirketi

Adres              : İkitelli Osb Mah. Eski Turgut Özal Cad. No:1/2 Başakşehir/İstanbul

Telefon           : 0212 471 43 51

E-posta           : [email protected] 

Kep Adresi      : [email protected]

Kargo Şirketi   : Yurtiçinde; Yurtiçi Kargo

                          Yurtdışında; DHL Kargo

İade Kodu       : Yurtiçinde; 752116272

  Yurtdışında; 969941161

CAYMA HAKKININ SÜRESİ ve KULLANIMI:

1. Cayma hakkının kullanılması için 14 (on dört) günlük süre içinde SATICI'ya internet sitesi üzerinden veyahut iadeli taahhütlü posta, faks, e-posta veya iade talep formu ile yazılı bildirimde bulunulması gerekmektedir.

2. Cayma bildiriminin SATICI’ya ulaşması tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ürünü ve ürünün varsa her türlü eklenti, aksesuarları, ambalajı, fatura, varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu ve diğer evrakları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız şekilde SATICI’nın üçüncü maddede belirtilen teslimat adresine ya da yetkilendirmiş olduğu kişiye gönderilmesi zorunludur. ALICI’nın kurumsal olması halinde ürün iade edilirken ürünün, kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

3. Ürünün yurtiçinde teslim edildiği ve ürünün SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri aracılığıyla geri gönderilmesi halinde ALICI, teslim masrafını geçmemek üzere 1-3DS 130.00-TL, 4-5DS 160.00-TL, 6-10DS 220.00-TL, 6-10DS 275.00-TL iade masrafından sorumlu olacaktır. B        u durumda cayma hakkını kullanmakta haklı olduğu hallerde ALICI, ödemesi gereken iade masraflarının kendisine yapılacak bedel iadesinden mahsup edilmesini talep etme hakkını haizdir.  ALICI'nın iade edeceği ürün/ürünleri kendi tercih ettiği SATICI'nın anlaşmalı olmadığı nakliye şirketi aracılığı ile göndermesi durumunda her türlü nakliye bedeli ve doğması halinde gümrük ve diğer vergi / harç masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır. Bu hallerde kargo taşıması sırasında ürüne gelebilecek zarar ve ziyandan SATICI’nın sorumlu tutulması mümkün değildir.

4. ALICI’nın cayma hakkını kullandığına ilişkin bildirimi yönelttiği tarihten itibaren 14 (on dört) gün içinde malı SATICI’ya veya yetkilendirmiş olduğu kişiye geri göndermemesi halinde SATICI tarafından bedel iadesi yapılmaz, yapılmış ise faiz ve diğer masrafları ile geri talep edilebilir.    

CAYMA HAKKININ ŞARTLARI: 

1.  ALICI Sözleşme konusu ürün/ürünlerin kendisine veya bildirdiği adreste bulunan kişiye tesliminden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ilgili mevzuat uyarınca kendisine tanınan cayma hakkını kullanabilir. ALICI'nın cayma hakkını kullanabilmesi için;

•          6502 Sayılı Kanun kapsamında tanımlandığı şekilde “Tüketici” sıfatına haiz olması,

•          Yasal süre içerisinde SATICI'ya bildirimde bulunması,

•          Ürün/ürünlerin 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanmış olan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nde belirlenen cayma hakkının kullanılamayacağı ürünlerden olmaması,

•          Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış olması,

•          Ürünle birlikte ürünün iade formu, faturası, iade edilecek ürünlerin orijinal kutusu, ambalajı varsa standart aksesuarları, parçalar ve tüm eklentileri ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi ve bu şekilde kullanılmamış olması,

 • Ürünlerin açılmamış/kullanılmamış olması, iç ve dış etiketinin çıkarılmamış olması,
 • Yurtdışı adres teslimli siparişlerde tüketicinin mutat meskeni hukukunda cayma hakkına sahip olması şarttır.

CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI HALLER:

1. Sipariş öncesinde ALICI'nın talepleri doğrultusunda, üzerinde tadilat, değişiklik ya da ilave yapılmak suretiyle kişiye özel nitelikler kazanan ürün/ürünler ve niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ürünler için ALICI cayma hakkını kullanamaz.

2.  Mutat kullanım dışında ürünün yeniden satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasara uğramamış ise ALICI cayma hakkını bu ürünler için kullanamaz. Özellikle aşağıdaki hallerde satışa sunulmasını engelleyecek nitelikte bir hasar var kabul edilir;

•          Ürünlerle bütünlük arz eden marka, logo ve/veya etiketlerin sökülmüş hasarlanmış olması,

•          Ürünlerin herhangi bir yerinde az veya küçük olması önemli olmaksızın; yırtılma, yanma, kokma, kırılma, zedelenme, bozulmanın var olması,

•          Ürünlerin nitelik ve özelliklerini kısmen de olsa kaybetmesi yahut yeniden satışı için gerekli yeni/temiz vasıflarını yitirmiş olmaları,

3. Deneme dışında kullanılan ürünlerin iadesi kabul edilmez. Cayma hakkı kullanılacak ürünlerin üzerinde asma, yapıştırma veya başka şekilde yer alan hiçbir etiket sökülemez. Herhangi bir şekilde üzerinde yer alan etiket sökülmüş, koparılmış, yırtılmış vb. şekilde tahrif edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmez.

4. Yıkanmış ürünlerin iadesi kabul edilmez. Üzerinde parfüm, deodorant yahut herhangi bir koku ve/veya iz/leke bulunan, yıpranmış, yırtılmış, iç astarında/tabanında tahrifat oluşmuş veya başka şekilde hasara uğramış yahut yeniden satış imkânı ortadan kalkmış ürünlerin iadesi kabul edilmez.

5. Yurtdışı teslim adresli siparişlerde ALICI’nın mutat mesken hukukunda kendisine cayma hakkının tanınmadığı hallerde ALICI, SATICI’dan aldığı ürünü gerekçe göstermeden cayma hakkına sahip değildir.

BEDEL İADESİ

1. SATICI, cayma bildiriminin, ürünün ve yukarıda belirtilen tüm belge ve ekleri ile iadesinin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde iade edilen belge ve ürünlerin eksiksiz, hasarsız olup olmadığını, cayma hakkının yasal mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığı dahil cayma şartlarının oluşup oluşmadığına ilişkin incelemesini tamamlayarak ALICI’ya bildirecektir.

2. Ürün, belgeler ve diğer şartların değerlendirilmesi neticesinde cayma hakkının mevzuata ve işbu yazıdaki şartlara uygun olmadığının tespiti halinde kargo masrafı ALICI’ya ait olmak üzere gerekçesi ile birlikte ürün ALICI’ya iade edilir.

3. ALICI, kredi kartı ile yaptığı ödemelerde iade talebinde bulunması halinde, iadenin nakit olarak yapılmayacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Alıcı’nın cayma hakkını kullanmasının haklı olması halinde, ürün/ürünlerin bedeli ve nakliye masrafları, ürün/ürünlerin anlaşmalı kargo ile SATICI’ya iade edilmesi halinde taşıyıcıya teslim edilmesinden itibaren; anlaşmalı kargo dışındaki taşıyıcı ile iade edilmesi halinde SATICI’ya ulaştığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde ALICI'nın satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun şekilde tek seferde ve ALICI’ya herhangi bir masraf/yükümlülük getirmeksizin ALICI'ya iade edilir.  Ancak “Aynı Gün Teslimat” seçeneğinin seçilmesi halinde ALICI tarafından satın alınan bu özel hizmete ilişkin kargo ve hizmet bedelinden ALICI sorumlu olup ilgili bedel cayma hakkı kapsamında iade edilmez.

4. Cayma hakkının mevzuata uygun kullanıldığının tespiti halinde, en kısa sürede sipariş iptal edilerek ve ödenen tutar, yapılan ödeme şekline göre, kredi kartına veya hesaba iade edilecektir. Kredi kartına yapılan iade, bankaların mevcut iade prosedürleri çerçevesinde yapılır. Bu çerçevede taksitle ödeme söz konusu olduğu hallerde de iade bankaların mevcut prosedürleri çerçevesinde yapılır. SATICI'nın ALICI'nın kredi kartının iptal edilmiş/değiştirilmiş ve/veya herhangi bir sebeple işlemez halde olması nedenleriyle iade yapamaması durumunda ALICI, SATICI'ya konuya ilişkin ilgili bankadan alınan evraklar ile birlikte yazılı olarak başvurarak parayı teslim almakla yükümlüdür. ALICI böyle bir durumda SATICI'dan her ne nam altında olursa olsun gecikme zararı, faiz ve benzeri hiçbir talepte bulunamaz.

3. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi/kampanya şartlarının dışına çıkılması  halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir ve SATICI, ALICI’ya iade edeceği bedelden bu tutarı mahsup etme veya ayrıca talep etme hakkına sahiptir.

 
 
cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR